Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh thành phố: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4

28/08/2019

Sáng ngày 28/8/2019, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 48 học viên thuộc đối tượng 4 đến từ 22 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP-AN) thành phố.

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch hội đồng GDQP thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Trong thời gian từ ngày 28-31/8/2019, các học viên được nghiên cứu, học tập một số chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật QP-AN quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục QP-AN, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam...

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Qua lớp bồi dưỡng,  giúp các học viên nắm vững những nội dung chủ yếu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung cơ bản về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

                                                        Thu Hằng - Bích Thảo

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào