Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Ngô Quyền: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2019

23/09/2019

Sáng ngày 23/9/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng (GDQP) và an ninh (AN) phường Ngô Quyền tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho gần 100 cán bộ thuộc đối tượng 4 của địa phương gồm: Cán bộ chuyên môn không chuyên trách của phường, bí thư, phó bí thư các chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng các chi hội đoàn thể và đảng viên các chi bộ. Tới dự có Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố, lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND phường.

 

Toàn cảnh lớp học

 

Trong thời gian 04 ngày, các học viên được nghiên cứu và thảo luận, học tập 07 chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới... Lớp bồi dưỡng phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 70-80% đạt khá giỏi, lớp học đạt loại giỏi. 

 

 

Qua lớp bồi dưỡng góp phần trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ ở cơ sở về quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nghệ thuật quân sự Việt Nam, tình hình nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho UBND phường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào