Ban chỉ đạo 24 thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị kết luận địa bàn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

01/10/2019

 

Sáng ngày 1/10/2019, Ban chỉ đạo 24 thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị kết luận địa bàn thực hiện lập bản đồ tìm kiến, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 24 thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện BCĐ 515 tỉnh, thành viên BCĐ 24 thành phố và BCĐ các xã, phường.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và Hướng dẫn số 2598 của Ban chỉ đạo Quốc gia về việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác định việc tìm kiếm, lập bản đồ, quy tập hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố, UBND thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch số 85 ngày 16/5/2018 về việc tập huấn triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình triển khai thực hiện, UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên, kiện toàn cơ quan giúp việc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn các cấp làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương tích cực triển khai.

 

Một số ý kiến tại hội nghị

 

Kết quả rà soát hồ sơ liệt sĩ và mộ liệt sĩ trong nghĩa trang: Tổng liệt sĩ toàn thành phố là 680 liệt sĩ, trong đó liệt sĩ có cốt là 462 liệt sĩ. Tổng số liệt sĩ  hy sinh, chôn cất ban đầu là 71 liệt sĩ. Số lượng hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn và đưa vào nghĩa trang liệt sĩ là 71 liệt sĩ. Số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập là 276 liệt sĩ theo cấp trên cung cấp xác định vị trí chôn cất ban đầu ở khu vực núi Đanh, núi Trống, nghĩa trang viện 109.

Hội nghị đã thảo luận, làm rõ những khó khăn trong công tác tìm kiếm thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ do thông tin cập nhật trong phần mềm dữ liệu còn thiếu. Sau chiến tranh nhiều đơn vị quân đội đã giải thể, thay đổi phiên hiệu, thông tin lưu trữ tại đơn vị và các nhân chứng sống không đầy đủ. Quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều khu vực, địa hình thay đổi, thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ không cụ thể..., gây khó khăn trong việc tìm kiếm, lập bản đồ, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 24 thành phố kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, BCĐ 24 thành phố đã thống nhất 09 nội dung: Tổng số liệt sĩ hi sinh chôn cất trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện nay không xác định được, không lưu trữ hồ sơ là 276 liệt sĩ; số lượng mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn đến nay và đã đưa vào nghĩa trang là 71 hài cốt liệt sĩ; số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn là 276; khu vực địa bàn có mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập xong là không có khu vực nào; khu vực địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần tìm kiếm, quy tập tiếp là núi Đanh, núi Trống, Nghĩa trang viện 109; khu vực địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập là không có địa bàn nào; khu vực đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có kết quả là trên địa bàn thành phố; khu vực địa bàn không rõ thông tin là khu vực núi Đanh, núi Trống, nghĩa trang viện 109 và khu vực địa bàn có thông tin chồng lấn với địa phương khác là phường Liên bảo, phường Khai Quang và xã Định Trung. Cùng với đó, BCĐ 24 thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, BCĐ các xã, phường tiếp túc quan tâm thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào