Đoàn công tác Quân khu II: Kiểm tra tại Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên

27/05/2020

Sáng ngày 27/5/2020, Đoàn công tác Quân khu II do Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu II làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động 50 và tháng hành động về VSATLĐ năm 2020 tại Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên. Làm việc với Đoàn có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện cuộc vận động 50, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo xây dựng và triển khai các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức công tác kỹ thuật, công tác quản lý vũ khí kho tàng, đạn dược và trang bị. Thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên trong LLVT thành phố và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật về Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự trung ương, Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang thiết bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT, công tác quản lý vũ khí trang bị trong xây dựng cơ quan đơn vị VMTD, bảo đảm bí mật quân sự và giữ gìn ANTT. Vì vậy, các nội dung cuộc vận động 50 tại đơn vị đạt được những kết quả toàn diện: Vũ khí trang bị của LLVT thành phố được quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng và đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, biên chế đúng quy định. Tiến hành triển khai đồng bộ và duy trì nề nếp.

 

Đ.c Thiếu tướng Trần Anh Du kiểm tra công tác Bảo mật

 

Công tác bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho, Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, quản lý vũ khí trang bị. Công tác huấn luyện, rèn luyện, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ chuyên môn kỹ thuật, đơn vị luôn coi trọng công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác tham mưu chuyên môn nghiệp vụ. Công tác huấn luyện, rèn luyện được Đảng ủy, chỉ huy chú trọng quan tâm, 100% cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện cuộc vận động 50 về ATGT, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm các quy định về ATGT, không có trường hợp vi phạm trật tự ATGT, BCĐ 50 Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen. 

 

Đoàn kiểm tra công tác PCCC của Ban CHQS thành phố

 

Thực hiện tháng vệ sinh ATLĐ năm 2020, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy, ban hành kế hoạch và các chương trình hành động về hưởng ứng tháng hành động về an toàn VSLĐ của đơn vị. Chỉ đạo các xã, phường nghiêm túc tổ chức thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền phòng ngừa các nguy cơ rủi ro về tai nạn lao động, cháy nổ, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị. Số lượng các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị, bổ sung, đảm bảo đủ khả năng xử lý các tình huống xảy ra. 

 

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu II phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu II đã ghi nhận và đánh giá những kết quả đạt được của Ban CHQS thành phố trong thực hiện cuộc vận động 50 và tháng hành động an toàn VSLĐ. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà đơn vị cần thực hiện đó là: Ban CHQS thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kỹ thuật và CVĐ 50; triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, làm tốt công tác huấn luyện, bổ sung phương án, bài giảng trong công tác huấn luyện, tăng cường nhiệm vụ SSCĐ, coi trọng công tác bảo đảm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Triển khai xây dựng chương trình hành động “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trọng tâm là tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác của người chỉ huy và cơ quan các cấp. Kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, chế độ huấn luyện, SSCĐ, công tác hậu cần, kỹ thuật, chế độ nền nếp chính quy của đơn vị, tiếp tục thực hiện tốt cống tác an toàn VSLĐ, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông...

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào