Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên đổi mới nâng cao chất lượng xét xử

15/03/2021

Trong những năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong năm 2020, TAND thành phố đã giải quyết 841/ 934 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết trên 90%, trong đó án hình sự 197 vụ với 294 bị cáo; án dân sự:155 vụ; án hôn nhân và gia đình: 369 vụ. Để nâng cao chất lượng xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố đã chú trọng đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận Hành chính Tư pháp. Nhất là việc đổi mới thủ tục, quy trình tiếp nhận, xử lý công văn, đơn khởi kiện, đơn đề nghị, hồ sơ các loại. Phân công giải quyết án hợp lý bảo đảm khách quan, ngẫu nhiên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tòa án. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tác phong công vụ cho cán bộ, công chức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc tại tòa án.

 

 

Đối với các phiên tòa hình sự, bên cạnh việc đảm bảo các quy định pháp luật tố tụng, trong xét hỏi, Hội đồng xét xử tập trung xét hỏi những vấn đề còn chưa rõ, có mâu thuẫn. Dành nhiều thời gian xét hỏi cho việc phát huy vai trò công tố của kiểm sát viên, tạo điều kiện cho bị cáo, người bào chữa thực hiện quyền tự bào chữa, bào chữa theo quy định. Việc tranh luận giữa kiểm sát viên với bị cáo, người bào chữa, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác cũng đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng. Kết quả tranh luận được Hội đồng xét xử quan tâm, ghi nhận và được thể hiện trong bản án, làm cơ sở cho việc đưa ra các phán quyết. Từ đó các bản án ngày càng có tính thuyết phục cao, đảm bảo tính khách quan, đúng luật.

Đối với các phiên tòa dân sự, hành chính, các đương sự cũng được tạo điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng theo quy định. Việc tranh luận giữa các bên được đảm bảo; phát huy vai trò, trách nhiệm của luật sư tại phiên tòa. Qua đó, chất lượng tranh tụng tại mỗi phiên tòa được nâng lên đáng kể. Tỷ lệ luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong các vụ án dân sự ngày càng cao. Vai trò của luật sư tại phiên tòa đã thực sự góp phần tích cực trong công tác giải quyết các loại án, giúp cho Tòa án xét xử công minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác năm 2021, Tòa án Nhân dân thàh phố Vĩnh Yên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp và ngành tòa án về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tòa án TSVM; chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, Thư ký và Hội thẩm nhân dân để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của tòa án...

Với những giải pháp đồng bộ và sự cố gắng của cán bộ, công chức, tin rằng tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

                                                        Thu Hằng - Bích Thảo

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào