Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện điểm DQTV năm 2021

23/03/2021

 

Sáng ngày 23/3/2021, Ban CHQS Thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện điểm DQTV năm 2021.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Báo cáo của Ban CHQS thành phố nêu rõ: Xác định huấn luyện điểm lực lượng DQTV là một nội dung quan trọng, là cơ sở để tổ chức triển khai huấn luyện DQTV rộng rãi đạt kết cao. BCHQS thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố ban hành Chỉ thị, Kế hoạch về lãnh đạo nhiệm vụ công tác QSQP năm 2021. Các chỉ tiêu về công tác QSQP nói chung và công tác huấn luyện DQTV, DBĐV được Đảng ủy quân sự thành phố đưa ra các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể. Năm 2021, Ban CHQS thành phố chọn huấn luyện điểm DQTV đối với Ban CHQS xã Định Trung và Tự vệ cụm 1 gồm các đơn vị: Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên; công ty Cổ phần cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc; công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc; công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên. Quá trình thực hiện huấn luyện điểm các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy, UBND xã, đảng ủy, ban giám đốc các công ty ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ. Công tác củng cố tổ chức, biên chế lực lượng; chuẩn bị huấn luyện; thực hành các nội dung huấn luyện được triển khai thực hiện theo quy định...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ  nhằm thực hiện tốt các nội dung huấn luyện DQTV năm 2021.

Tiếp đó Ban CHQS thành phố đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QSQP quí I và triển khai nhiệm vụ công tác QSQP năm 2021 tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Công tác sẵn sàng chiến đấu; công tác DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác động viên tuyển quân...

                                                                                 Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào