Hội đồng quân nhân Ban CHQS thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021- 2023

25/03/2021

         Sáng ngày 25/3/2021, Hội đồng quân nhân Ban CHQS thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021- 2023.

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Nhiệm kỳ (2019- 2021), Ban CHQS Thành phố và Hội đồng quân nhân đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của các cấp đến mọi quân nhân, nhất là các nhiệm vụ quan trọng đột xuất, từ đó đã xây dựng ý thức trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ quân nhân chuyên nghiệp (QNCN). Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; quán triệt và thực hiện đúng phương châm huấn luyện “ Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, đổi mới trong bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ quân nhân làm công tác chuyên môn”.  Đồng thời, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, cấp ủy chi bộ, kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của quân nhân, phát huy tốt vai trò, ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện.

 

Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2021-2023

 

Nhiệm kỳ 2021-2023, Hội đồng quân nhân Ban CHQS thành phố, tiếp tục phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm xây dựng tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban CHQS thành phố trên các mặt công tác, phát huy tốt quyền làm chủ của quân nhân trong mọi hoạt động của cơ quan đơn vị.

Tại Đại hội đã bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2021-2023 gồm 5 đồng chí.

 

Hội đồng quân nhân khóa mới nhiệm kỳ 2021-2023

 


Nguyệt Ánh - Thu Hương

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào