Thành phố Vĩnh Yên: Trên 640 nam công dân trong độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

05/04/2021

Ngày 04/4/2021 Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Vĩnh Yên đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tuổi 17. Theo đó, nam công dân đủ 17 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại địa phương chưa ra đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu phải đăng ký nghĩa vụ quân sự theo luật định.

 

 

Đăng ký tuổi 17 tại phường Đống Đa

 

Để hỗ trợ và giám sát công tác đăng ký, Ban CHQS thành phố đã thành lập các tổ công tác giúp các xã, phường tiến hành đăng ký đảm bảo nhanh gọn, đủ quân số. Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phường phối hợp với các trường THPT tạo điều kiện để các em học sinh thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, chuyển giấy mời tới các gia đình có con em trong độ tuổi đăng ký, do đó số thanh niên tuổi 17 đến đăng ký đạt trên 95%.

 

Thực hiện đăng ký tuổi 17 tại phường Hội Hợp

 

          Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng, đúng luật định, tạo nguồn giao quân, chuẩn bị cho công tác tuyển quân của thành phố trong thời gian tới.

 

Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào