Phường Ngô Quyền: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự cho đoàn viên, thanh niên

07/04/2021

Đoàn thanh niên phường Ngô Quyền vừa phối hợp với Ban CHQS phường tổ chức tuyên truyền Luật NVQS cho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trong toàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường được phổ biến các quy định, nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và một số văn bản, thông tư, hướng dẫn thi hành Luật một cách cụ thể, chi tiết về thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Qua buổi tuyên truyền, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu được quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân trong việc sống, làm việc theo pháp luật nói chung và luật nghĩa vụ quân sự nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vinh dự của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hăng hái tham gia tòng quân, xây dựng Quân đội, xây dựng đất nước.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào