Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên: Phát động thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

20/04/2021

Thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 20/4/2021, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng.

Với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xác định các nội dung, chỉ tiêu thi đua: Thường xuyên nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử; sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt. Theo đó, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố chú trọng tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 100% cán bộ chiến sĩ nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định hướng dẫn của các cấp về thực hiện công tác bầu cử; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, mẫu mực thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và thực hiện nhiệm vụ tổ chức, đảm bảo an toàn trong bầu cử; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh phản bác, nhất là tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng và trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự cán bộ, giới thiệu những cán bộ có tiêu chuẩn, tín nhiệm cao tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp gắn với quy hoạch cán bộ.

 

Ban CHQS thành phố tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm

 

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, MTTQ, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp phục vụ chu đáo công tác bầu cử, bảo đảm thật sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu tốt công tác hiệp thương tuyên, truyền vận động cử tri phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, phát huy trí tuệ, sáng suốt lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Chủ động xây dựng kiện toàn các văn kiện tác chiến, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực thông tin liên lạc, tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cuộc bầu cử. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”...

 

Ký kết giao ước thi đua

 

Tại buổi phát động thi đua, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào