Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên: Tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ DQTV năm 2022

29/12/2021

 

Sáng ngày 29/12/2021, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ DQTV năm 2022 cho các học viên là cán bộ phụ trách DQTV ở các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy, Ban CHQS thành phố, cán bộ DQTV các xã, phường, đơn vị trên địa bàn thành phố.

 

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban CHQS thành phố thông báo tình hình chung liên quan nhiệm vụ QSQP

 

Tham gia lớp tập huấn, cán bộ DQTV được học tập các nội dung về chính trị, quân sự như: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù dịch đối với cách mạng Việt Nam; Công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện DQTV; Thống nhất tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ; huấn luyện kỹ thuật, chiến đấu dân quân tự vệ và phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật DQTV; các kỹ thuật sử dụng vũ khí, chiến thuật chiến đấu; thực hành bắn súng tiểu liên AK… Lớp tập huấn phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85-90% khá và giỏi.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ DQTV củng cố, nắm chắc về công tác tổ chức, phương pháp, nội dung chương trình huấn luyện DQTV, làm cơ sở tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV của xã, phường, cơ quan, đơn vị; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiện toàn tổ chức, biên chế sắp xếp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng lực lượng DQTV trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào