Phường Liên Bảo tổ chức huấn luyện dân quân năm 2018

16/05/2018

 

Sáng ngày 16/5/2018, Phường Liên Bảo tổ chức huấn luyện dân quân năm 2018. Tham gia huấn luyện có 59 đồng chí thuộc 2 lực lượng: Dân quân cơ động và dân quân tại chỗ.

Trong thời gian từ ngày 16-28/5/2018 lực lượng dân quân phường được học tập về chính trị và luyện tập kỹ thuật, chiến thuật tập trung vào một số nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; điều lệnh đội ngũ…

 

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao phường Liên Bảo phấn đấu 100% chiến sỹ dân quân huấn luyện đảm bảo yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt từ 75-80%.

Thông qua huấn luyện, nhằm trang bị cho lực lượng dân quân bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn.

                                                                T/h: Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào