UBND thành phố Vĩnh Yên: Triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

23/10/2018

Chiều ngày 22/10/2018, UBND thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức hội nghị triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; BCĐ vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, Công an thành phố đã báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thời gian qua, quán triệt thực hiện Pháp lệnh số 16/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VKVLN&CCHT), Công an thành phố Vĩnh Yên đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VKVLN&CCHT tại địa phương. Kết quả, từ cuối năm 2015 đến tháng 5/2018, đã thu hồi và vận động nhân dân giao nộp 25 khẩu súng các loại gồm: Súng săn, súng hơi, súng bắn bi sắt, bình xịt hơi cay, súng bắn hơi cồn, kíp nổ...và nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác. Cùng với đó, công tác đấu tranh, xử lý, phát hiện thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được các ngành chức năng của thành phố kịp thời phát hiện với 04 vụ, trong đó xử lý vi phạm hành chính 01 vụ, khởi tố 01 vụ; phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng phát hiện, kiểm tra, đấu tranh xử lý 07 vụ liên quan đến mua bán linh kiện tự chế súng săn qua mạng Internet. Những kết quả nói trên đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố.

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

 

Tiếp đó, hội nghị đã quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và triển khai kế hoạch số 5958 ngày 9/8/2018 của UBND tỉnh và kế hoạch số 138 ngày 14/9/2018 của UBND thành phố Vĩnh Yên về triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua hội nghị, góp phần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào