9 tháng năm 2018, thành phố Vĩnh Yên làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

09/11/2018

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được UBND thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc. Trong 9 tháng đầu năm, UBND thành phố đã ban hành các văn bản xử lý đơn thư, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung giải quyết đơn thư, ý kiến của công dân. Cùng với đó, chỉ đạo các phòng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật tiếp công dân, Luật Thanh Tra... góp phần đảm bảo thực thi các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự xã hội, tạo đà cho kinh tế, xã hội thành phố phát triển.

9 tháng năm 2018, toàn thành phố đã tiếp và trả lời 318 lượt, với 476 ý kiến; tiếp nhận nhận được trên 290 đơn, trong đó có 248 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố và UBND các xã, phường.

Nội dung các ý kiến, đơn thư của công dân tập trung vào các nội dung: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất dịch vụ, bồi thường GPMB, tranh chấp đất đai... Đến nay, thành phố đã giải quyết 50/54 đơn đề nghị, kiến nghị; xã, phường đã giải quyết 84/95 đơn đề nghị, kiến nghị, đảm bảo thời gian, đúng quy định pháp luật. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

T/h: Thu Hà

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào