BCHQS thành phố Vĩnh Yên tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019

08/01/2019

 

Sáng ngày 08/01/2019, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019 cho trên 200 học viên đến từ trên 100 đơn vị DQTV trên địa bàn thành phố.

 

 

 Trong thời gian 5 ngày, các học viên được học tập, quán triệt về các nội dung: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng, huấn luyện của lực lượng DQTV; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự,…

            Qua đợt tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật và trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                        T/h: Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào