UBND phường Khai Quang tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2019

11/04/2019

 

Sáng ngày 11/4/2019, UBND phường Khai Quang tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2019.

 

Toàn cảnh buổi huấn luyện

 

Trong thời gian 12 ngày, công tác huấn luyện lực lượng dân quân sẽ tập trung  vào các nội dung: giáo dục chính trị và huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo một số trang thiết bị vũ khí theo quy định. Với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, sát với thực tế của địa phương”, phường Khai Quang đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “ Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luât nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, phấn đấu trong đợt huấn luyện có 100% cán bộ, chiến sĩ dân quân đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 80% trở lên.

 

 

Tại buổi lễ khai mạc huấn luyện, UBND phường Khai Quang đã trao giấy chứng nhận cho 25 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ dân quân và trao giấy chứng nhận kết nạp chiến sỹ dân quân mới cho 25  đồng chí.

Thông qua huấn luyện, nhằm trang bị cho lực lượng dân quân nắm vững một số nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; từng bước sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài được trang bị, sẵn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn.

 

                                                                          T/h: Thu Hằng - Bích Thảo            

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào