Ban CHQS Vĩnh Yên, khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân binh chủng, dân quân năm thứ nhất và dân quân cơ động năm 2019

12/06/2019

 

Sáng ngày 12/6/2019, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân binh chủng, dân quân năm thứ nhất và dân quân cơ động. Dự khai mạc có lãnh đạo Ban CHQS thành phố, Quân sự các xã, phường và trên 300 cán bộ, chiến sỹ dân quân binh chủng, dân quân năm thứ nhất và dân quân cơ động của thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thời gian huấn luyện đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất là 15 ngày; lực lượng dân quân binh chủng và dân quân cơ động là 12 ngày. Trong thời gian huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ dân quân được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị với các chuyên đề như: Pháp luật về DQTV; Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia... Ngoài ra, các chiến sĩ dân quân còn được học điều lệnh đội ngũ. Tại thao trường được huấn luyện về kĩ, chiến thuật như các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu, huấn luyện ném lựu đạn, sử dụng súng AK, tập bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh...

 

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện

 

Qua đợt huấn luyện, nhằm giúp cho lực lượng dân quân nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.  

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào