UBND thành phố tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

04/10/2019

Sáng ngày 4/10/2019, UBND thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, các ngành, đoàn thể của thành phố; lãnh đạo UBND, cơ quan quân sự các xã, phường. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh. Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; nội dung cơ bản Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định về phòng thủ dân sự, về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương, về khu vực phòng thủ, về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng, về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng...

Với 7 chương và 40 điều, Luật Quốc phòng 2018 đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013; quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan; văn bản dưới luật về quốc phòng tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Anh Tân phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố nhấn mạnh: Để hội nghị diễn ra đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đề nghị các đơn vị duy trì quân số tham gia, chấp hành nghiêm quy định hội nghị; các báo cáo viên trình bày bám sát đề cương, phân tích ngắn gọn, chặt chẽ giúp các đại biểu nắm, hiểu nội dung văn bản luật, làm cơ sở thực hiện, tham mưu, đề xuất trong công tác.

Qua tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao cho đội ngũ cán bộ thành phố và các xã, phường về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó có cơ sở chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp triển khai thực hiện Luật Quốc phòng đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào