Ban CHQS Vĩnh Yên: Khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động năm 2020

18/06/2020

Sáng ngày 18/6/2020, Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên tổ chức khai mạc huấn luyện cho gần 300 cán bộ, chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động năm 2020. Dự và chỉ đạo có Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS thành phố; đại diện Ban Dân quân Bộ CHQS tỉnh; Ban CHQS các xã, phường.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian huấn luyện, chiến sỹ dân quân năm thứ nhất và lực lượng dân quân cơ động thành phố được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị với các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tường Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự… Trong huấn luyện quân sự, tại thao trường các chiến sĩ dân quân còn được huấn luyện về đội hình, đội ngũ; kỹ, chiến thuật chiến đấu; huấn luyện tiểu đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn...

 

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố

quán triệt các nội dung huấn luyện

 

Qua huấn luyện, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho chiến sỹ dân quân mới kết nạp hiểu biết được vị trí, nhiệm vụ, chức trách của lực lượng DQTV và sử dụng thành thạo một số loại vũ khí trang bị; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân cơ động thành phố. Từ đó, vận dụng vào thực tế của địa phương, đơn vị, xử lý tốt các tình huống xảy ra, nâng cao cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn, xây dựng khu phòng thủ thành phố vững chắc.

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào