UBND thành phố Vĩnh Yên làm việc với Đoàn thanh tra công an tỉnh về thực hiện các quy định pháp luật phòng cháy, chữa cháy

01/09/2020

Sáng ngày 01/9/2020, Đoàn thanh tra Công an tỉnh do Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố từ năm 2017- 2019. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố được UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác PCCC theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, xác định rõ từng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị nghiệp vụ triển khai thực hiện. Đồng thời, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện PCCC và CNCH trên địa bàn. Thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH; chỉ đạo tổ chức ký cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC đối với các hộ bộ kinh doanh...

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo các nội dung tại buổi làm việc

 

Công tác kiểm tra an toàn về PCCC được đẩy mạnh, với nhiều loại hình cơ sở, đối tượng trên địa bàn, kịp thời phát hiện các cơ sở có thiếu sót, tồn tại trong công tác PCCC. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC được đẩy mạnh, với nhiều hình thức. Công tác huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH được chú trọng, trang bị cho lực lượng PCCC tại chỗ kiến thức kỹ năng cần thiết, xử lý tốt tình huống khi xảy ra. Qua đó, nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác PCCC được nâng cao, phong trào toàn dân PCCC thu hút các tầng lớp tham gia, góp phần giảm thiểu mức thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy, nổ. 

Tiếp đó, tại buổi làm việc, Đoàn thanh tra đã kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại thành phố Vĩnh Yên.

 

Đại tá Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của thành phố và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao công tác các thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề nghị thành phố Vĩnh Yên thực hiện các giải pháp khắc phục, nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào