Sở Giao thông vận tải: Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020

07/10/2020

Thực hiện kế hoạch của Ban CHQS thành phố, sáng ngày 07/10/2020, Sở Giao thông vận tải tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4. Tới dự có Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CBQS thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố; lãnh đạo Đảng ủy Quân sự thành phố; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian học tập, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “ diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên...

 

Lãnh đạo Ban CHQS thành phgoos phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CBQS thành phố nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QPAN là một nhiệm vụ quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Trong thời gian học tập, đề nghị các đồng chí cán bộ, học viên nắm vững những vấn đề cơ bản, biết vận dụng kiến thức quốc phòng an ninh, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của cơ quan, đơn vị mình theo chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đơn vị phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, chủ động nghiên cứu quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để vận dụng phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị, để kịp thời tham mưu, đề xuất, hướng dẫn thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới tại đơn vị...

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao nhận thức  từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong công tác thực tế, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị, chức trách, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào