Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2020

02/11/2020

Sáng ngày 31/10/2020, Bưu Điện tỉnh Vĩnh Phúc và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4. Tới dự có Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban CBQS thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố; lãnh đạo Bưu Điện tỉnh.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban CHQS thành phố

quán triệt các nội dung tại lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian học tập, trên 60 cán bộ của đơn vị được học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “ diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia... Quá trình học tập các học viên được thảo luận, nghiên cứu viết bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các học viên tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng và thực hiện đúng nội quy, quy chế lớp học.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào