Thành phố Vĩnh Yên: Triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

18/11/2020

          Sáng ngày 18/11/2020, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Đồng chí Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố đã thông qua các văn bản về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

 

 

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, khắc phục một số tồn tại trong công tác tuyển quân để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 như: Công tác nắm nguồn, thẩm tra xác minh lý lịch, công tác khám sức khỏe cho các nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch hội đồng NVQS thành phố Lương Văn Long nhấn mạnh: Công tác tuyển quân là nhiệm vụ thường xuyên và là  một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Do đó, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự từ thành phố đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc các bước trong công tác tuyển quân, chú trọng công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, công tác khám tuyển từ cấp xã tới thành phố cần chặt chẽ, đảm bảo đánh giá đúng sức khỏe của các nam công dân. Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, động viên thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên đối với gia đình và thanh niên nhập ngũ năm 2021, đặc biệt các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị các thành viên HĐNV Quân sự các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ, bám sát, chỉ đạo cơ sở thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật, đủ chỉ tiêu chất lượng tốt, đặc biệt quan tâm các địa phương chưa bảo đảm chỉ tiêu tiếp tục rà soát nguồn nhập ngũ gọi khám, lập hồ sơ bổ sung.

 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các thành viên trong Hội đồng NVQS thành phố, Ban CHQS thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc Hội đồng NVQS các xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo chỉ tiêu về quân số và chất lượng. Ban CHQS thành phố phối hợp với Trung tâm y tế thành phố và Hội đồng khám sức khỏe thành phố tổ chức khám sức khỏe xét nghiệm HIV ma túy cho 100% thanh niên chuẩn bị gọi nhập ngũ và kiểm tra lại sức khỏe những trường hợp phát sinh phát hiện trong quá trình thâm nhập. Tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định giao chỉ tiêu tổ chức hội nghị giao lệnh gọi nhập ngũ cho các xã phường, bảo đảm tuyển người nào chắc người đó. Đối với các trường hợp cố tình chống, trốn, vắng mặt không có lý do, chỉ đạo Công an, Quân sự xã, phường hoàn tất thủ tục xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thu Hà - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào