Lá cờ đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng

18/09/2018

 

Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của LLVT thành phố Vĩnh Yên có sức lan tỏa rộng khắp, đạt được kết quả toàn diện, trở thành lá cờ đầu của LLVT tỉnh. Qua phong trào, đã khơi dậy lòng nhiệt huyết, sự nỗ lực phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố Vĩnh Yên đã quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào TĐQT. Công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT được đưa vào nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền địa phương, nghị quyết và kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm 3 trực tiếp: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức phát động thi đua, trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng. Kế hoạch thi đua hàng năm được các đơn vị xác định rõ chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương.

Để phong trào được triển khai sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố tập trung vào 3 khâu đột phá, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, lồng ghép có hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các tổ chức quần chúng trong quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Quá trình thực hiện tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, tổ chức các hội thao, hội thi, tham quan, học tập mô hình điểm, làm cho công tác thi đua ngày càng phong phú, thu hút nhiều lực lượng, nhiều tổ chức tham gia với tinh thần tích cực, tự giác, trách nhiệm cao. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT thành phố.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đi vào nền nếp và ngày càng nâng cao về chất lượng. Đến nay, thành phố đã xây dựng được hơn 100 cơ sở dân quân tự vệ, trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 34%. Lực lượng DQTV và dự bị động viên của thành phố được xây dựng đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương. Hàng năm, thành phố Vĩnh Yên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được 100% cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia.

Cấp ủy, chỉ huy LLVT thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, đồng thời, giải quyết đầy đủ các chế độ cho các đối tượng trên địa bàn theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác dân vận của LLVT có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức. LLVT địa phương chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới. Mỗi đơn vị thành lập 1 tổ công tác dân vận, trong đó, Ban CHQS thành phố thành lập 3 tổ, sẵn sàng tham gia vận động quần chúng ở những nơi có tình hình phức tạp. Trong 5 năm qua, lực lượng dân quân các phường, xã đã kết hợp giữa huấn luyện với công tác dân vận, huy động hơn 2.100 ngày công nạo vét gần 3.000m2 cùng 500 tấn bùn đất kênh mương nội đồng, hồ, ao; sửa chữa, khơi thông hơn 30km đường dân sinh; thu gom hơn 60 tấn rác thải...

Đồng chí Nguyễn Đức Lục, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố Vĩnh Yên cho biết: Dấu ấn nổi bật nhất trong phong trào TĐQT của LLVT thành phố là đã tạo sức bật mới trong mỗi cá nhân để hình thành tập thể vững mạnh, động lực để các cơ quan, đơn vị vượt mọi khó khăn, phát huy nội lực, vươn lên xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua phong trào TĐQT đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng được những điển hình tiên tiến khá toàn diện trên các mặt công tác.

Từ năm 2012 đến nay, LLVT thành phố đã có 113 tập thể, 155 cá nhân được các cấp khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua, 46 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại. Đảng ủy Quân sự thành phố có 3/4 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 97,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 11,1% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban CHQS thành phố được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Quân khu 2, Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 3 năm liền...

Nguồn: VPO

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào