Hội phụ nữ thành phố Vĩnh Yên: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

16/09/2019

 

Xác định gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trong những năm qua Hội LHPN thành phố Vĩnh Yên đã tích cực phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động thực hiện nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc".

 

Phụ nữ phường Đống Đa có nhiều mô hình hay

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc", Hội phụ nữ thành phố Vĩnh Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho cán bộ hội viên phụ nữ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tổ chức được 60 hội nghị tập trung về học tập Nghị quyết TW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của BCHTW Đảng về: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về: “ Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc” giai đoạn 2016-2021; kết quả đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình... Cùng với đó, Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Hàng năm, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện gia đình theo các chuẩn mực no ấm, tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đã tổ chức được 27 hội nghị, thu hút trên 2 nghìn lượt hội viên tham gia các hội nghị truyền thông về hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản; phối hợp tổ chức 5 lớp về kiến thức kỹ năng nuôi dạy trẻ cho trên 500 bà mẹ tham gia; 47 hội nghị truyền thông cho trên 4 ngàn lượt học sinh về kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tuổi vị thành niên và tổ chức được gần 400 hội nghị tuyên truyền lồng ghép trong các kỳ sinh hoạt hội viên...  Ngoài ra, Hội còn thành lập, nhân rộng mô hình các câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, “Gia đình không có bạo lực”, nhằm truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ và các gia đình, cộng đồng nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách về hôn nhân gia đình; giữ gìn, phát huy các phẩm chất tốt đẹp của gia đình Việt Nam, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, phòng chống tệ nạn xã hội... Thực hiện cuộc vận động “ Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” các cấp hội phụ nữ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức 4 lớp tập huấn về vệ sinh ATTP, ứng dụng chế phẩm sinh học; nhận biết thực phẩm sạch... thu hút trên 2.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia; đồng thời xây dựng 13 CLB “ Phụ nữ nói không với thực phẩm bẩn”; 5 mô hình về thực phẩm an toàn, tổ phụ nữ sử đụng thực phẩm an toàn; phối hợp với phòng văn hóa thành phố thành lập 17 địa chỉ tin cây, 45 đường dây nóng ở các đơn vị hội nhằm hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ kịp thời nạn nhân bị bạo lực gia đình. Để hội viên phụ nữ ổn định về chỗ ở, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng mái ấm tình thương. Trong thời gian qua đã hỗ trợ xây và sửa được 4 nhà với tổng số tiền 155 triệu đồng. Năm 2019, Hội phấn đấu hỗ trợ xây 2 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Cùng với đó các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng các giống vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình...

 

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được hội LHPN phường Hội Hợp triển khai tích cực

 

 Với những hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ thành phố Vĩnh Yên đã góp phần cùng hội phụ nữ các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.

Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào