Ban kinh tế- xã hội HĐND thành phố Vĩnh Yên thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XX

11/07/2018

Sáng ngày 11/7/2018, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc, thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XX. Đồng chí Nguyễn Phú Bình, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố chủ trì buổi thẩm tra. Dự có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

 

Toàn cảnh buổi thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBDN thành phố trình kỳ họp thứ 7

 

 Tại buổi làm việc, Ban KT-XH HĐND thành phố đã thẩm tra báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế - xã hội thành phố Vĩnh Yên tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.189 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 1.455 tỷ đồng, bằng 121% so với cùng kỳ; đầu tư công toàn thành phố triển khai thực hiện 108 dự án; giá trị khối lượng hoàn thành của các công trình trong kế hoạch tính đến trung tuần tháng 6/2018 đạt trên 59,2 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị; tài nguyên môi trường; bồi thường giải phóng mặt bằng được quan tâm; công tác văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, hộ nghèo giảm còn 1,28%.

Tiếp đó Ban kinh tế- xã hội HĐND thành phố đã thẩm tra 3 báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Sau khi nghe các đồng chí trong đoàn thẩm tra trao đổi ý kiến, UBND thành phố giải trình làm rõ một số nội dung trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Phú Bình, Chánh văn phòng thành ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố kết luận: Nhất trí với các báo cáo của UBND thành phố. Để báo cáo đạt chất lượng trình kỳ họp, cơ quan soạn thảo cần bổ sung thêm số liệu cụ thể, sát thực theo từng mục và có số liệu so sánh với cùng kỳ; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng lĩnh vực; trong phần nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018, cần đưa ra các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhất là về lĩnh vực dịch vụ; tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các tiêu chí đô thị loại 1; giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân; xử lý rác thải tại các khu vực ao hồ đầm; tăng cường công tác quản lý đô thị; tập trung thu ngân sách nhà nước; giải pháp thu hồi nợ đọng. Về lĩnh vực văn hóa xã hội cần hoàn thành mục tiêu trường chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng văn hóa văn minh đô thị hướng về người dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn…

  

 

Tiếp tục chương trình làm việc, cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Bình, Thành ủy viên, Chánh văn phòng thành ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố trình kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XX. Dự có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

 

Một số ý kiến tham gia, đóng góp tại buổi thẩm tra

 

Tại buổi làm việc, Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo của UBND thành phố về: Quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Vĩnh Yên năm 2017; tờ trình đề nghị phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) thành phố Vĩnh Yên năm 2017; dự thảo phê chuẩn quyết toán thu chi NSNN thành phố Vĩnh Yên năm 2017; báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; báo cáo điều chỉnh quyết toán NSNN năm 2016; tờ trình đề nghị điều chỉnh quyết toán NSNN của thành phố Vĩnh Yên năm 2016; dự thảo Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán NSNN của thành phố Vĩnh Yên năm 2016; tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; dự thảo Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Phú Bình, Chánh văn phòng Thành ủy, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố kết luận: Nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND thành phố.

Việc thẩm định các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết sẽ góp phần nâng cao chất lượng tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XX.

 

                                                                         T/h: Thu Hằng - Bích Thảo

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào