Đại biểu HĐND phường Liên Bảo khóa VIII, hoàn thành việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6

11/07/2018

Thực hiện kế hoạch số 13 của HĐND phường Liên Bảo khóa VIII, MTTQ phường đã phối hợp với UBND phường tổ chức 8 hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6. Đến thời điểm này, các tổ đại biểu HĐND phường đã hoàn thành xong việc tiếp xúc cử tri.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND phường đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND phường Liên Bảo khóa VIII; tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó kỳ họp thứ 6, HĐND phường khóa VIII dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7/2018; sẽ thông qua các báo cáo, tờ trình theo luật định và quyết định một số nội dung quan trọng khác của địa phương.

 

Một số ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

 

Trong không khí dân chủ, các cử tri phường đã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển toàn diện của địa phương, đồng thời đã có 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực, trong đó 12 ý kiến về lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, môi trường; 3 ý kiến về lĩnh vực văn hóa, xã hội; 2 ý kiến về lĩnh vực an ninh trật tự.

Các ý kiến của cử tri đã được HĐND phường tiếp thu, đề nghị UBND phường giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, các ý kiến khác được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

                                                                                 T/h: Thu Hằng

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào