Đảng bộ phường Tích Sơn: Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

09/01/2019

 

Sáng ngày 08/01/2019, Đảng bộ phường Tích Sơn tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tham gia học tập có trên 560 đảng viên đến từ 19 chi bộ trong toàn đảng bộ phường.

 

Toàn cảnh hội nghị học tập chuyên đề

 

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Vinh, Bí thư đảng bộ phường đã trực tiếp quán triệt, giới thiệu chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung chuyên đề nhấn mạnh, việc tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,...

Sau hội nghị này, Đảng bộ phường yêu cầu các chi bộ, cán bộ đảng viên tiếp tục xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập đưa nội dung chuyên đề vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai chuyên đề phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, đơn vị mình.

T/h: Thu Hương

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào