UBND thành phố tổ chức hội nghị phiên họp thường kỳ tháng 01/2019

25/01/2019

 

Sáng ngày 25/1/2019, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên họp thường kỳ tháng 1. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí Thường trực UBND thành phố chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

 

UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 1/2019

 

Phiên họp đã giành nhiều thời nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01 của BTV thành ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND thành phố đã cụ thể hóa các nội dung BVMT thông qua việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường (BVMT) thành phố giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố. Việc thực hiện các nhiệm vụ về BVMT cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra. UBND thành phố đã đầu tư nguồn lực cho công tác BVMT như xây dựng, cải tạo, nâng cấp trên 57 km hệ thống rãnh thoát nước thải các khu dân cư. Công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố đã thực hiện nạo vét trên 29.000m cống và hố ga; triển khai lắp thí điểm 100 thùng rác tại các tuyến phố chính, khu vực công cộng trên địa bàn và 08 Container chứa rác tại các khu tập kết rác tạm. Công tác thu gom và xử lý rác thải được quan tâm, các đơn vị hoạt động công ích đã nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải. Hiện khối lượng rác thải của thành phố được thu gom khoảng trên 126 tấn/ngày, đêm. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động của nhân dân đối với công tác BVMT. Toàn thành phố đã thực hiện ký Bản cam kết BVMT với 17 nội dung đến gần 27.000 hộ dân. Công tác xử lý ô nhiễm môi trường, bảo tồn, phát triển các khu vực đất ngập ước, ao, hồ, đầm trên địa bàn được quan tâm.

 

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại phiên họp

 

 

Tiếp đó, hội nghị đã thông qua báo cáo công tác quản lý TTĐT và phương án bảo vệ đường hoa Kim Ngọc, phục vụ nhân dân đón Tết, vui xuân. Theo đó, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm bán hàng, kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, triển khai các phương án bảo vệ tuyến đường hoa, đảm bảo mỹ quan, phục vụ nhân dân đón tết, vui xuân.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Sơn đề nghị: Đối với công tác BVMT cần nâng cao năng lực về quản lý môi trường; tiếp tục đầu tư nguồn lực cho các hoạt động BVMT, quan tâm cải tạo, nâng cấp hệ thống rãnh thoát nước thải khu dân cư; nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải; quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng mô hình tuyến phố văn minh; MTTQ và các đoàn thể tích cực vào cuộc nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đối với hoạt động BVMT. Đặc biệt trong dịp tết, quan tâm kiểm tra, rà soát các điểm ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan...Đối với công tác TTĐT, tập trung xử lý các trường hợp bán hàng, kinh doanh vi phạm lòng đường, vỉa hè. Đội TTĐT tăng cường ra quân, nhắc nhở, xử lý vi phạm. UBND các xã, phường kiểm tra, xử lý tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường. Đối với khu vực chợ, đề nghị các xã, phường quyết liệt cùng lực lượng công an duy trì công tác đảm bảo TTĐT, mỹ quan đô thị.

Nhiệm vụ trong tháng 2, thành phố tập trung các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân, đón xuân mới Kỷ Hợi 2019; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATTP; chuẩn bị Tết trồng cây và triển khai kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2019.

 

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào