UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị CBCC,VC và tổng kết công tác năm 2018

30/01/2019

Chiều ngày 29/1/2019, Cơ quan UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2018. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

            Hiện nay, UBND thành phố Vĩnh Yên có 11 cơ quan chuyên môn; 3 đơn vị sự nghiệp và 1 tổ chức hội với tổng số 134 CBCC,VC. Năm 2018, hoạt động của các phòng, ban, đơn vị thuộc cơ quan UBND thành phố đã bám sát các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch trọng tâm của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.  Qua phân loại, đánh giá CBCCVC năm 2018, cơ quan UBND thành phố có 18 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 101 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, đã được UBND thành phố triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ chính trị của thành phố; các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành phát động. Tiêu biểu như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua: xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Năm 2018 tổng giá trị sản xuất toàn thành phố ước đạt trên 50.397 tỷ đồng; 93,5% hộ đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,28%... Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ theo quy định pháp luật.

Tại hội nghị, CBCCVC cơ quan UBNDTP đã thảo luận trên cơ sở phát huy ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đề ra kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian tới tập trung về các nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đất dịch vụ; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý đất đai; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

 

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại hội nghị

 

 

Kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019, các phòng, ban, đơn vị của thành phố cần bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố; chức năng nhiệm vụ được giao; chủ động làm tốt công tác tham mưu; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ CBCC,VC,NLĐ; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiến hành rà soát, sắp xếp, điều động CBCCVC và phân bổ các chỉ tiêu biên chế, đảm bảo khoa học, đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

 

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Sơn khen thưởng cho các tập thể HTXSNV

 

 

Đ.c Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Tân khen thưởng cho các cá nhân HTXSNV

 

 

Tại hội nghị UBND thành phố đã khen thưởng 30 tập thể và 103 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

                                                                            T/h: Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào