ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2018

30/01/2019
Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Vĩnh Yên

Năm 2018, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức; là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra. Với những quyết sách kịp thời và hiệu quả, Đảng bộ Thành phố đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị từ đó tạo sự thống nhất cao về quan điểm, ý chí, hành động trong toàn đảng bộ và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Với quyết tâm xây dựng thành phố Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I, sớm hơn so với mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX đã đề ra, hướng tới kỷ niệm 120 năm Đô thị Vĩnh Yên.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 50.390 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong đó: ngành công nghiệp và xây dựng ước đạt trên 43.100 tỷ đồng, tăng 18,4%; Dịch vụ ước đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 7,9%; Nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 290 tỷ đồng, tăng 0,9%. Cơ cấu kinh tế (tính theo giá trị sản xuất), tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ 99,3%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 0,7%. Thu ngân sách trong năm ước thực hiện trên 2.600 tỷ đồng, chi ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Để thành phố Vĩnh Yên sớm trở thành đô thị loại I, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây dựng hạ tầng, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, bồi thường GPMB... được thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá, tập trung chỉ đạo trong năm 2018. Đến nay, trong 5 tiêu chí (gồm 59 tiêu chuẩn) đánh giá đô thị loại I theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, của UBTVQH, thành phố Vĩnh Yên cơ bản đáp ứng 3/5 tiêu chí ( đạt 45/59 tiêu chuẩn). Thành phố đã xây dựng lộ trình đến năm 2019, dự kiến đạt 81,4/100 điểm, đồng thời triển khai các thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại I vào dịp kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên. Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện các dự án, công trình cải tạo, nâng cấp hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đô thị. Trong đó, có nhiều dự án chỉnh trang đô thị được đầu tư đã đem lại diện mạo mới cho thành phố như công viên VHTT thành phố, vườn hoa các khu dân cư... Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2018 thành phố đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cải tạo đường Kim Ngọc, điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Yên, tổ chức tuyến phố đi bộ tại trung tâm thành phố, đưa vào hoạt động dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chợ Vĩnh Yên hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm hơn so với kế hoạch, có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng sự mong mỏi của bà con tiểu thương và nhân dân thành phố, cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giáo dục - đào tạo phát triển ổn định, quy mô trường lớp cơ bản đáp ứng yêu cầu của con em nhân dân trên địa bàn thành phố. Mạng lưới y tế từ Thành phố tới cơ sở tiếp tục được củng cố và tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao được duy trì ổn định và phát triển... Công tác xây dựng làng, xã, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá được thực hiện nghiêm túc, năm 2018 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%; tỷ lệ khu phố văn hóa đạt 88%. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa đình làng Gẩu và chùa Sơn Cao. Đặc biệt trong năm 2018 đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Vĩnh Yên, được BCĐ tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, bộ máy chính quyền từ Thành phố đến cơ sở được củng cố. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh được cụ thể hoá bằng các chương trình, đề án của thành phố góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy các cấp gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa bằng các văn bản góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, gắn với 82 nhận diện của suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi, đảng bộ cơ sở yếu kém. Thực hiện Đề án 01, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện sắp xếp giảm được 08 đầu mối cấp phòng, ban của thành phố. Sắp xếp cán bộ không chuyên trách của 9 xã, phường từ 189 người xuống còn 76 người; 121 tổ dân phố giảm từ 1342 người xuống còn 605 người. Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương, Hội Hợp là phường đầu tiên của Thành phố thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND và mô hình Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố... Qua 1 năm thực hiện việc tinh giản, trách nhiệm của cán bộ và hiệu quả công việc đã được nâng lên, được nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Trong năm đã phát triển Đảng cho 200 đ/c đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt kiểm tra giám sát được tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm như: công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn; việc thực thiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với công tác cán bộ. Từ đó, kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại, chấn chỉnh những mặt yếu kém trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp uỷ các cấp về các nhiệm vụ chính trị được giao góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

 

Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ thành phố

 

Những kết quả Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đạt được trong năm 2018 sẽ là động lực để thành phố Vĩnh Yên tự tin, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I. Trước mắt, năm 2019 tập trung: Giữ vững ổn định kinh tế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững. Tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Phấn đấu năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,3%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Thương mại, dịch vụ 99,4%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 0,6%. Giải quyết việc làm cho 1.300 lao động; 100% tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; 93,8% tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 90% tỷ lệ khu phố đạt văn hóa... 95% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để đạt được những mục tiêu trên thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất: Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bằng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phản biện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, đảng viên dần đi vào thực chất, khắc phục tình tráng né tránh, ngại va tram trong phê bình và tự phê bình. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thành phố gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trước mắt tập trung vào chuyên đề năm 2019 “về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng cần tập trung là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai:Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế toàn diện về quy mô chất lượng, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Triển khai có hiệu quả các giải pháp hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại I, nhất là các tiêu chí khó thực hiện. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về “Đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba: Bên cạnh việc phát triển đô thị thành phố tập trung phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cách đồng bộ, toàn diện, đưa giáo dục - đào tạo thành phố Vĩnh Yên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập của thành phố; Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao trình độ dân trí, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng và phát triển đô thị, bảo đảm tiêu chuẩn đô thị sinh thái “xanh, sạch, đẹp”, tạo lập nếp sống văn minh trong xã hội.

Thứ tư: Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vào công cuộc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, quán triệt quan điểm gắn xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng, quốc phòng với an ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, đi đôi với giữ vững kỷ cương, xử lý nghiêm minh những vi phạm của tập thể và cá nhân, kịp thời biểu dương khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt.

 

Đô thị Vĩnh Yên

 

Lựa chọn những việc tập trung quyết liệt chỉ đạo ngay từ đầu năm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mà trong kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ ra như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết đất dịch vụ; công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai, đô thị...

Với những quyết tâm đó, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đang tích cực phấn đấu, chuyển ý chí quyết tâm thành hành động cụ thể để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước mắt là thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, chào mừng 120 đô thị Vĩnh Yên.

 

P.H.A

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào