Thành phố Vĩnh Yên: Triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2019

12/04/2019

         Chiều ngày 11/04/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện thành phố, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vĩnh Yên đã tổ chức  triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2019.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 Năm 2018, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở quan tâm thực hiện. Nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, nhất là trong đoàn viên, thanh niên khối trường học, doanh nghiệp. Năm 2018, thành phố Vĩnh Yên đã thu gom được 716 đơn vị máu, vượt 35% so với kế hoạch

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: các đồng chí trong Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai thực hiện tốt kế hoạch HMTN năm 2019; phối hợp tổ chức tốt các sự kiện lớn về HMTN, tôn vinh và khen thưởng kịp thời đối với những người tham gia HMTN nhiều lần. Đồng thời, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền vận động HMTN bằng nhiều hình thức sáng tạo nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu số lượng máu đề ra năm 2019.

 

 

Tại hội nghị BCĐ vận động HMTN thành phố đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức HMTN năm 2019. Phấn đấu đạt 1.400 đơn vị máu an toàn. Thời gian tổ chức hiến máu 3 đợt: Đợt 1 ngày 26/4/2019; đợt 2 tháng 5/2019; đợt 3 tháng 11/2019.

                                                                     Thu Hằng - Bích Thảo

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào