Thành phố Vĩnh Yên: Những dấu ấn trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị

13/04/2019

 

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".  Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, thành phố Vĩnh Yên đã phát huy truyền thống con Lạc, cháu Hồng cần cù trong lao động sản xuất, anh dũng kiên cường trong kháng chiến, năng động sáng tạo trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt từ khi Vĩnh Yên trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cùng sự đồng thuận thống nhất cao của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

 

Hội nghị BTV thành ủy Vĩnh Yên

 

Tiêu biểu như năm 2004, thành phố Vĩnh Yên vinh dự được công nhận là đô thị loại III, năm 2006 là thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận Vĩnh Yên là đô thị loại II. Đây là những dấu mốc quan trọng, trong chặng đường phát triển của thành phố; là niềm vinh dự, niềm tự hào, là nền móng vững chắc để Đảng bộ, nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu xây dựng Vĩnh Yên, trở thành đô thị lõi của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu xây dựng Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I. Thành phố Vĩnh Yên đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất kinh tế toàn thành phố đạt trên 50.000 tỷ đồng; 94% gia đình văn hóa; 88% thôn, tổ dân phố văn hóa; hộ nghèo giảm còn 1,22%...Đánh giá hiện trạng theo các tiêu chí đô thị loại I, đến hết năm 2018, thành phố Vĩnh Yên đạt 66,5/100 điểm, dự kiến đến cuối năm 2019 thành phố đạt 81,40/100 điểm; đến năm 2020 thành phố Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019 thành phố Vĩnh Yên xác định chủ đề: “Tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị; phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp.”. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 16,3% so với năm 2018, trong đó dịch vụ tăng 8,5%; công nghiệp xây dựng tăng 17,6%; nông nghiệp tăng 0,6%;  hộ nghèo giảm còn 0,92%...

 

Người dân hướng về cội nguồn

 

Tự hào với những thành tích đã đạt được và nỗ lực phấn đấu để đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong những ngày này, cùng với hàng triệu người con đất Việt, người dân thành phố Vĩnh Yên đã hướng về đất tổ vua Hùng, nơi cội nguồn của dân tộc để thực hiện đạo lý: “ Uống nước nhớ nguồn”, có thêm sức mạnh, niềm tin trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp; kế tục sự nghiệp của tổ tiên, làm rạng danh con rồng, cháu tiên.

 

Diện mạo đô thị Vĩnh Yên

 

Thành phố Vĩnh Yên hôm nay đang chuyển mình đi lên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, cùng với sự đồng thuận của người dân và những kết đã đạt được, sẽ là tiền đề quan trọng để Vĩnh Yên vươn lên một tầm cao mới, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, hướng tới đô thị xanh.

                                                                                              Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào