HĐND thành phố Vĩnh Yên giám sát phường Liên Bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND thành phố về phát triển đô thị thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020

29/05/2019

           Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát, chiều ngày 28/5/2019 HĐND thành phố Vĩnh Yên đã có buổi giám sát phường Liên Bảo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 05/8/2016 của HĐND thành phố về phát triển đô thị thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND thành phố, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Liên Bảo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, phường đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất của nhân dân. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, phường Liên Bảo đã đạt và vượt một số chỉ tiêu như: cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực, dịch vụ chiếm gần 76%; công nghiệp gần 24%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%; 100% đường phố chính và 96% các ngõ hẻm trên địa bàn có điện chiếu sáng…

 

 

Các đại biểu ý kiến tại buổi giám sát

 

 

 

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, làm rõ một số nội dung của báo cáo, kết luận buổi giám sát đồng chí Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố Đoàn Thị Bạch Hằng đã đánh giá cao phường Liên Bảo trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết, những kết quả tích cực địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết, trong thời gian tới Đảng ủy, HĐND phường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết; UBND phường, bám sát các mục tiêu của Nghị quyết, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đối với các tiêu chí chưa đạt cần có kế hoạch chi tiết, thời gian, lộ trình và giải pháp thực hiện cụ thể; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đối với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị; cải cách hành chính…/.

 

Thu Hằng - Bích Thảo

 

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào