Đồng chí Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh tiếp công dân theo luật định

30/05/2019

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Sáng ngày 30/5/2019, tại trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Vĩnh Yên, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên đã có buổi tiếp công dân theo chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019. Cùng tham gia tiếp công dân có lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

 

Toàn cảnh buổi tiếp dân

 

Tại biểu tiếp công dân, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh và lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp nghe từng công dân trình bày kiến nghị của mình; nghe lãnh đạo các phòng chức năng, các xã, phường liên quan báo cáo tình hình giải quyết mỗi vụ việc và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ý kiến, kiến nghị của công dân thuộc các lĩnh vực: Đất đai, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đền bù, GPMB tại khu đất dịch vụ Vườn ươm cây xanh (xã Định Trung), công tác XDCB, trình tự, thủ tục và khả năng của một số nhà thầu đối với các dự án xây XDCB,...

 

Công dân phản ánh ý kiến

 

Trên quan điểm xem xét thấu đáo, phân tích cụ thể, trao đổi thẳng thắn từng trường hợp, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị các phòng, ban chức năng của thành phố và UBND các xã, phường chủ động phối hợp thống nhất hướng giải quyết từng vụ việc theo phương châm bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi của công dân. Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các phần việc liên quan theo thẩm quyền gắn với tiến độ thời gian giải quyết từng vụ việc.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trả lời ý kiến của công dân

 

 

Cơ quan thi hành án thành phố trả lời ý kiến của công dân

 

Các công dân đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh sẽ được các cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

T/h: Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào