Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của BTV Thành ủy và Nghị quyết số 20 của BCH Đảng bộ thành phố

31/05/2019

 

Sáng ngày 31/5/2019, BTV Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TU ngày 21/7/2016 của BTV Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng đơn vị TSVM. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị BTV thành ủy

 

Hiện nay, Đảng bộ Vĩnh Yên có 38 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, với trên 7.800 đảng viên. Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ luôn coi trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành sinh hoạt… của các chi, Đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ thành phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Nhiều năm liền Đảng bộ thành phố được Tỉnh ủy xếp loại TSVM tiêu biểu.

Sau khi Nghị quyết số 18 của BTV Thành ủy được ban hành, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng đã quán triệt, học tập và nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. BTV Vĩnh Yên chỉ đạo mỗi chi, Đảng bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương, quy định về tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình và phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

 

Đ.c Bí thư thành ủy dự sinh hoạt chi bộ tại chi bộ Bảo Linh

 

Thông qua việc thực hiện nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy đã góp phần ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp. Trong đó, việc thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của các chi, Đảng bộ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng các tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị TSVM về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ hiện nay. Kết quả xếp loại năm 2018, tỷ lệ chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được xếp loại HTTNV đạt 91,21%; Chi, Đảng bộ cơ sở HTTNV đạt 100%, trong đó đạt TSVM đạt gần 21%. Tỷ lệ đảng viên HTTNV đạt gần 89%, trong đó HTXSNV đạt gần 16%.

Tiếp đó, BTV thành ủy Vĩnh Yên đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 22/7/2016 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong xây dựng văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể hóa Nghị quyết 20, Đề án Xây dựng văn hóa, văn minh đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020 xác định các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu 80% các xã/phường không còn quảng cáo rác, quảng cáo sai quy định; 100% thôn, tổ dân phố có hương ước, quy ước gắn với việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; 100% hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định; 90% các hộ gia đình không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che gây mất mỹ quan đô thị; 60% tuyến phố đạt tuyến phố văn minh; 70% phường đạt chuẩn văn minh đô thị…Đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20, văn hóa, văn minh đô thị của thành phố đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao đời sống sinh hoạt và văn hóa tinh thần cho nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng; trật tự văn minh đô thị chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp. Năm 2018, thành phố có tỷ lệ gia đình đạt GĐVH là 94%, có 88% thôn, TDP đạt văn hóa.

 

Thu Hà

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào