Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

03/06/2019

 

Sáng ngày 03/6/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho trên 90 học viên là những quần chúng ưu tú của 38 chi đảng bộ trực thuộc Thành ủy Vĩnh Yên.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 03-07/6/2019), các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được nghe tình hình thời sự, các chính sách mới trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn thành phố.

Qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ chương, chính sách, pháp Luật của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó, mỗi học viên sẽ xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

T/h: Thu Hương - Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào