HĐND thành phố giám sát UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND thành phố

05/06/2019

             Chiều ngày 4/6/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Đoàn giám sát HĐND thành phố đã có buổi giám sát chuyên đề đối với UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 22 ngày 05/8/2016 của HĐND thành phố về phát triển đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020. Dự buổi giám sát có đồng chí Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Sau khi Nghị quyết 22 của HĐND thành phố được ban hành, UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết phù hợp với thực tế của địa phương theo từng giai đoạn, từng năm; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Nghị quyết nhằm phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết trong lĩnh vực TTĐT, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tham gia phát triển kinh tế. Triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng Đề án nâng cao chất lượng đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020; chủ động kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng đô thị Vĩnh Yên so với các tiêu chuẩn của đô thị loại I. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được thành phố xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc kiến thiết đô thị, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị...

 

UBND thành phố báo cáo nội dung giám sát

 

Kết quả, trong tổng số 38 mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 22, thành phố đã đạt và vượt 18 mục tiêu, 20 mục tiêu chưa đạt. Đối với việc thực hiện các tiêu chí đô thị loại I, đối chiếu với 5 tiêu chí đánh giá đô thị loại I, thành phố Vĩnh Yên đã cơ bản đáp ứng được 3/5 tiêu chí về. Hiện nay, thành phố còn 2 tiêu chí chưa đáp ứng được là: Quy mô dân số và Mật độ dân số...

 

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến

 

Đoàn giám sát và UBND thành phố đã thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được theo mục tiêu chỉ tiêu của Nghị quyết. Đặc biệt là giải pháp duy trì các tiêu chí đã đạt và vượt cũng như phấn đấu thực hiện các tiêu chí chưa đạt...

 

Đ.c Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận

 

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Kim Định, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố trong triển khai thực hiện Nghị quyết 22, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo Nghị quyết. Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao UBND các xã, phường, các phòng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đầu tư đồng bộ về hạ tầng đô thị; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác quản lý TTĐT, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; có lộ trình cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao và duy trì các tiêu chí đã đạt.

T/h: Thu Hà - Thu Hằng

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào