BTV thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên chuyên đề

04/07/2019

Sáng ngày 4/7/2019, BTV thành ủy Vĩnh Yên tổ chức hội nghị phiên chuyên đề. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo UBND thành phố, đại diện một số phòng, ban chức năng của UBND thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Hội nghị nghe và cho ý kiến vào nội dung báo cáo của UBND thành phố về tiến độ thực hiện kế hoạch của UBND thành phố về việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố. Sau khi ban hành kế hoạch, UBND thành phố đã thành lập BCĐ xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai của thành phố; thành lập tổ công tác xử lý vi phạm đất đai; ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và thành lập hội đồng xử lý các trường hợp vi phạm đất đai.

 

UBND thành phố báo cáo các nội dung tại hội nghị

 

Kết quả thực hiện đến hết 6 tháng năm 2019: Đối với nhóm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1/7/2014, UBND thành phố đã chỉ đạo Hội đồng xử lý vi phạm đất đai các xã, phường rà soát, lập danh sách, phân loại các trường hợp vi phạm. Theo kế hoạch, năm 2019 giải quyết được ít nhất 40% số trường hợp vi phạm. Đến năm 2020, mục tiêu gaiỉ quyết được ít nhất 40% số trường hợp vi phạm tiếp theo và đến năm 2021 giải quyết xong đối với các trường hợp vi phạm còn lại. Đối với nhóm các trường hợp vi phạm sau ngày 1/7/2014, UBND các xã, phường đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, vận động tháo dỡ công trình, xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế  thực hiện quyết định xử lý hành chính đối với những trường hợp cố tình không thực hiện, đảm bảo xong trong năm 2019...

Đối với 17 trường hợp mới phát sinh, UBND các xã, phường đã cưỡng chế tháo dỡ 04 trường hợp, lập biên bản VPHC và ra quyết định xử phạt VPHC 08 trường hợp, lập biên bản ngăn chặn và vận động tháo dỡ 05 trường hợp.

Tiếp đó, UBND thành phố đã báo cáo phương án, kế hoạch giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân từ nay đến hết năm 2019. Trên cơ sở rà soát các khu đất dịch vụ của các xã, phường, chỉ rõ những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, UBND thành phố đã đề ra các phương án giải quyết, chỉ đạo UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất việc GPMB, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để giao đất dịch vụ, tổ chức cho nhân dân bốc thăm vị trí theo quy hoạch, phấn đấu hoàn thành việc giao đất dịch vụ cho nhân dân trong năm 2019...

 

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả, khó khăn, tồn tại trong việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn; việc thực hiện cấp đất dịch vụ cho nhân dân...

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BT Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo tổ công tác, UBND các xã, phường rà soát toàn bộ số liệu các trường hợp vi phạm về đất đai trên địa bàn. Trên cơ sở phân loại từng trường hợp cụ thể, tham mưu, đề xuất phương án xử lý. Các phòng chức năng của thành phố tham mưu ban hành quy trình hướng dẫn xử lý các vi phạm, gắn với quy định của pháp luật. UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể trong xử lý các vi phạm về đất đai, lộ trình thực hiện; tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm mới phát sinh. Trong việc giải quyết đất dịch vụ, đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, do vậy đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác bồi thường, GPMB, có thể ưu tiên trả đất dịch vụ từ nguồn đất đấu giá của địa phương; thực hiện các phương án cưỡng chế theo quy định, đảm bảo công tác GPMB... Đối với các trường hợp đã thu tiền sử dụng đất nhưng chưa có đất để giao tại địa bàn phường Đồng Tâm liên quan đến huyện Tam Dương và địa bàn xã Thanh Trù liên quan đến huyện Bình Xuyên, lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thành phố và tỉnh. Các địa phương khác rà soát quỹ đất, có phương án giải quyết cụ thể đối với từng trường hợp.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào