Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên

12/08/2019

Chiều ngày 12/8/2019, BTV Thành ủy Vĩnh Yên triệu tập hội nghị BCH Đảng bộ thành phố bàn, cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ. Các đồng chí Thường Trực Thành ủy: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 1530 ngày 30/7/2019 của BTV tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Trần Hồng Trường, Trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên.

 

Đ.c Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh trao Quyết định của BTV tỉnh ủy về việc chỉ định

tham gia BCH Đảng bộ thành phố với Đ.c Trần Hồng Trường

 

Tiếp đó, hội nghị đã thực hiện triển khai Thông báo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, thông báo số 1821 ngày 31/7/2019. Theo đó, BTV tỉnh ủy  họp nghe Ban tổ chức Tỉnh ủy báo về giới thiệu cán bộ ứng cử, bầu cử chức danh ủy viên BTV thành ủy. Sau khi thảo luận, BTV Tỉnh ủy thống nhất nhất giới thiệu đồng chí Trần Hồng Trường, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố ứng cử để BCH Đảng bộ thành phố bầu giữ chức Ủy viên BTV thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ quy chế bầu cử trong Đảng, BCH Đảng bộ thành phố đã triển khai bầu cử chức danh Ủy viên BTV thành ủy đối với đồng chí Trần Hồng Trường, Trưởng Công an thành phố. Kết quả bầu cử, 100% số phiếu nhất trí bầu đồng chí Trần Hồng Trường trúng cử chức danh Ủy viên BTV thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đ.c Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy đã chúc mừng đồng chí Trần Hồng Trường, Trưởng Công an thành phố đã được BTV tỉnh ủy chỉ định tham gia Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố và được BCH Đảng bộ thành phố bầu giữ chức Ủy viên BTV thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả số phiếu bầu đạt cao. Đồng chí Bí thư thành ủy đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Trần Hồng Trường, với cương vị là Ủy viên BCH, Ủy viên BTV thành ủy đề nghị đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao; chấp hành sự phân công của thành ủy, BTV thành ủy và chịu trách nhiệm trước Thành ủy, BTV thành ủy về nhiệm vụ được phân công phụ trách; nghiêm chỉnh thực hiện, đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, của thành ủy, BTV thành ủy, cùng với cấp ủy nơi công tác chịu trách nhiệm lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của trung ương Đảng, tỉnh ủy và của thành ủy; chỉ đạo công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách, trực tiếp góp phần vào xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh ở cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trng dân chủ và các phương thức lãnh đạo của đảng đối với Công an nhân dân; chủ động đề xuất ý kiến với Thành ủy, BTV thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

 

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng

 

Với cương vị là Trưởng Công an thành phố, đồng chí Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh mong muốn đồng chí Trần Hồng Trường, với kinh nghiệm thực tiễn, phong phú, sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ Công an thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo ANTT, ATXH trên địa bàn, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó. Phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng và nghiệp vụ công tác chuyên môn chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm các điểm nóng, phức tạp kéo dài liên quan đến ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Trường đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Với cương vị mới, đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào