Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 20

27/09/2019

 

Chiều ngày 26/9/2019, BTV thành ủy tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 20 (quý III năm 2019) bàn và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của thành phố. Các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Lương Văn Long, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh ủy.

 

Các đồng chí Thường trực thành ủy chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 19 của BCH Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2016-2020. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết thông qua các chương trình, Đề án, kế hoạch, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 đã có 15/26 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết; 8/26 chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu Nghị quyết. Đối với Nghị quyết số 19 có 18/39 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết; 15/39 chỉ tiêu dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt mục tiêu Nghị quyết...

 

Đ.c Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo một số nội dung

 

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của chính quyền và hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; công tác duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt; giải pháp đối với các chỉ tiêu khó đạt; những khó khăn thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết... Trên cơ sở đánh giá hiện trạng thực hiện và dự báo kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết, các đại biểu đề nghị đối với Nghị quyết số 20 điều chỉnh tiêu chí về tỷ lệ di tích xếp hạng từ cấp tỉnh trở lên được hỗ trợ tu bổ, tôn tạo; bảng tin dành cho quảng cáo rao vặt; không thực hiện tiêu chí doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đối với Nghị quyết số 19 đề nghị điều chỉnh đối với chỉ tiêu cơ sở giáo dục, đào tạo; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý  xã, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; dừng thực hiện 3 mục tiêu: Đầu mối giao thông đạt cấp quốc gia; tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt danh hiệu TSVM bình quân hàng năm đạt 90%; thu nhập bình quân đầu người...

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư thành ủy Phạm Hoàng Anh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong việc triển khai thực hiện 2 Nghị quyết về phát triển đô thị Vĩnh Yên ngày càng khang trang, hiện đại. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, đồng chí Bí thư thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục; trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh, với nội dung, hình thức phong phú phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị. BCH đảng bộ thành phố nhất trí với BTV thành ủy về việc điều chỉnh và dừng thực hiện đối với các chỉ tiêu khó đạt của 2 Nghị quyết...

Tiếp đó các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ thành phố; BTV và Thường trực thành ủy Vĩnh Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị các  đồng chí ủy viên BCH đảng bộ thành phố, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố, lãnh đạo các xã, phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đồng thời bám sát vào chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực được phân công, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ khó khăn, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết đất dịch vụ cho dân; xử lý vi phạm về đất đai... Song song với đó tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố vững mạnh.

                                                              Thu Hằng - Ánh Tuyết

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào