UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2019

27/09/2019

 

Chiều ngày 27/9/2019, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành ủy, các tổ chức đoàn thể thành phố. Các đồng chí Lương Văn Long, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; tiến độ công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân; công tác cải cách hành chính ( CCHC); Kết quả thực hiện việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố...

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra, các cấp, các ngành của thành phố đã tập trung lãnh đạo, ban hành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết. Đối với các chỉ tiêu kinh tế xã hội có 14/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đến năm 2020; 5/20 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra hàng năm.Dự kiến giai đoạn 2016-2020 nền kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17,3%/năm, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thỷ sản tăng 1,2%/ năm; công nghiệp và xây dựng tăng 19,2%/ năm; ngành dịch vụ tăng 8,0%. Cơ cấu kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp thủy sản. Đến nay, thành phố Vĩnh Yên đạt 81,4%/100 điểm, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I. Đối với tiến độ giải quyết đất dịch vụ, tính đến tháng 9/2019, toàn thành phố đã giao 15,9 ha với 1.687 ô đất, đạt 78,17% so với tổng diện tích đất dịch vụ trả cho dân. Công tác cải cách hành chính năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. Các TTHC được công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện TTHC và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, CBCCVC nhà nước trong việc giải quyết TTHC. Tính đến 25/8/2019 trung tâm hành chính công thành phố đã nhận và giải quyết được 2.458 hồ sơ đến giao dịch, trong đó đúng và trước hạn 96%; đang giải quyết 3,3%; chậm hạn 0,7%....Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và các mục tiêu, nhiệm vụ phải thực hiện, các đại biểu đã phân tích những hạn chế, tồn tại ở từng nội dung của báo cáo; đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

 

Đ.c Chủ tịch UBND thành phố: Lương Văn Long phát biểu kết luận phiên họp

 

Cho ý kiến kết luận từng nội dung báo cáo, các đồng chí chủ trì hội nghị Lương Văn Long, Chủ tịch UBND thành phố, Lê Anh Tân, Phó Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo các xã, phường tập trung cao độ, có giải pháp quyết liệt, đồng bộ, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc; thực hiện báo cáo kịp thời nhất là đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo công tác giải quyết đất dịch vụ cho dân xong trong năm 2019; công tác quản lý đất đai phải được thực hiện nghiêm túc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố; duy trì công tác quản lý trật tự đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, văn minh và mỹ quan đô thị...

 

 

Tiếp đó các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo: tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm và phương hướng năm 2020; công bố chi tiết các đồ án quy hoạch thành phố Vĩnh Yên; kết quả triển khai thực hiện việc sáp nhập các tổ dân phố đến tháng 9/2019..

 

                                                                       Thu Hằng - Bích Thảo

 

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào