Thành ủy Vĩnh Yên: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

09/10/2019

Sáng ngày 9/10/2019, Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 3 năm qua, BTV thành ủy Vĩnh Yên đã xây dựng và ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của thành phố. Cấp ủy các cấp đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05, tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức, cụ thể hóa những việc làm, việc học tập, tạo thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc học và làm theo Bác. Kết quả của việc học tập và làm theo Bác của cơ quan, đơn vị, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của đảng viên trở thành một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ, đảng bộ, đảng viên của thành ủy hàng năm.

 

Các đồng chí Thường trực thành ủy chủ trì hội nghị

 

Học và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác, nhiều tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tới công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc của các địa phương, cơ quan đơn vi, vấn đề nhân dân quan tâm. Đặc biệt, chú trọng công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tăng cường dự sinh hoạt chi bộ dưới cơ sở để lắng nghe “dân nói”... Qua đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết kịp thời như: Công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB, lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị, công tác bảo vệ môi trường, TTĐT...

 

Đ.c Đỗ Thị Ngọc Thanh, Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

 

Đến nay, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đều xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh. 100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên với phương châm sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng vị trí công tác, với chức trách, nhiệm vụ được giao... Trên địa bàn đã có hàng trăm mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, tạo được sự lan tỏa sâu rộng như: Mô hình chăm sóc mẹ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, mô hình thiện nguyện, tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác, mô hình GPMB của TDP Cả, TDP Minh Quyết... Kết quả thực hiện chỉ thị 05 góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố, nâng cao sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị cũng như tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

 

Đ.c Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian qua, đã từng bước đi vào đời sống, có tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương. Để tiếp tục tạo những chuyển biến mới và đạt kết quả tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư thành ủy đề nghị: Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và các quy định nêu gương. Chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nhất là những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bổ sung, xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy và chính quyền các cấp; Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Phải đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thực sự vì nhân dân, phục vụ nhân dân; xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành; quyết tâm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân như: Công tác GPMB, giải quyết đất dịch vụ, công tác môi trường, thực hiện nếp sống VHVM đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, đảm bảo thực hiện chế độ chính sách, quan tâm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh

 

Các tập thể, cá nhân được thành ủy tặng Giấy khen

 

Với những thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố có 02 tập thể, 05 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen;19 tập thể và 15 cá nhân được thành ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuấ sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào