Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019

06/11/2019

Sáng ngày 6/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2019 cho trên 100 học viên là những quần chúng ưu tú của các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đảng bộ Công an tỉnh.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Qua các chuyên đề, các học viên được nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được cơ quan giao, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo thành ủy quán triệt một số nội dung lớp học

 

Kết thúc khóa học, các học viên viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho các quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam để có ý thức phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Thu Hà - Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào