Đảng ủy phường Đồng Tâm trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7/11

08/11/2019

Chiều ngày 7/11/2019, Đảng ủy phường Đồng Tâm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 14 đồng chí đảng viên. Trong đó, có 2 đảng viên: 55 năm tuổi đảng: 2 đảng viên: 50 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên; 45 tuổi đảng; 5 đảng viên; 40 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên; 30 năm tuổi Đảng.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo phường đã phát biểu chúc mừng và biểu dương, ghi nhận những công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu đảng; đồng thời, mong muốn các đồng chí đảng viên với tinh thần tiên phong, gương mẫu và bề dầy kinh nhiệm của mình tiếp tục đóng góp, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tích cực giáo dục truyền thống cách mạnh cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp.

 

Lãnh đạo phường Đồng Tâm trao Huy hiệu đảng cho các Đảng viên

 

Xúc động và tự hào trước danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng, các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và hứa sẽ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng rèn luyện giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

 

                                                            Thu Hằng - Bích Thảo

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào