Đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND phường Ngô Quyền tiếp xúc cử tri phường trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XX và kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa X

26/11/2019

Chiều ngày 25/11/2019, Tổ đại biểu HĐND thành phố gồm các ông: Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Tất Thắng, Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền và đại biểu HĐND phường Ngô Quyền đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Ngô Quyền trước kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XX và kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa X.

 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

 

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XX. Theo đó, kỳ họp HĐND thành phố sẽ diễn ra trong 02 ngày (tháng 12/2019). Kỳ họp thực hiện 20 nội dung theo luật định, trong đó tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thực hiện giám sát tại kỳ họp kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 5/8/2016 của HĐND thành phố về một số giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm thành phố giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề. Dự kiến, kỳ họp sẽ thông qua 09 Nghị quyết quan trọng.

Đại biểu HĐND phường Ngô Quyền báo cáo với cử tri dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa X. Theo đó, kỳ họp sẽ thông qua 11 nội dung báo cáo trình tại kỳ họp; thực hiện chất vấn UBND phường về kết quả thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị; giám sát UBND phường trong lĩnh vực đầu tư công trung hạn. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 08 Nghị quyết.

Tiếp đó, đại biểu HĐND thành phố, HĐND phường đã thông báo với cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, phường Ngô Quyền năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố và kỳ họp thứ 10 HĐND phường Ngô Quyền.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Ngô Quyền đã bày tỏ sự đồng thuận với các nội dung đại biểu HĐND thành phố, đại biểu HĐND phường trình bày và phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của thành phố trong năm 2019, cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020.

Thu Hà

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào