Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát Ban CHQS thành phố về thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV, thực hiện Luật NVQS

27/11/2019

Chiều ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi giám sát Ban CHQS thành phố về thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV, thực hiện Luật NVQS. Dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Kim Định, Ủy viên BTV thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Những năm qua, việc thực hiện Luật DQTV, pháp lệnh DBĐV, Luật NVQS tại thành phố Vĩnh Yên được triển khai đồng bộ. Cơ quan thường trực Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu Luật đề ra.

Thực hiện Luật DQTV, Ban CHQS thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường, các cơ quan, đơn vị củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định của luật, đảm bảo đủ số lượng, thành phần, lực lượng. Năm 2019, lực lượng DQTV thành phố có 1.740 đồng chí. Hàng năm, công tác huấn luyện lực lượng DQTV được Ban CHQS từ thành phố đến các xã, phường, các đơn vị tự vệ tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung và thời gian theo quy định. Hoạt động của lực lượng DQTV nòng cốt được duy trì tốt...

 

Ban CHQS thành phố báo cáo nội dung giám sát

 

Đối với công tác dự bị động viên (DBĐV), thành phố đã xắp xếp 1.983 quân nhân dự bị (QNDB) vào các đơn vị dự bị động viên trong tổng số chỉ tiêu giao 1.999 QNDB., đạt 99,1%. Hàng năm, Ban CHQS thành phố và đơn vị DBĐV rà soát, phúc tra và bổ sung thay thế bảo đảm đúng, đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng với công tác sẵn sàng động viên. Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra các đơn vị DBĐV được duy trì . Năm 2018, có tổng số 392 QNDB tham gia huấn luyện, chủ yếu huấn luyện điểm, diễn tập KVPT. Kết quả huấn luyện 75% đạt yêu cầu. Năm 2019, có 325 QNDB tham gia huấn luyện, kết quả huấn luyện đạt 99,1%. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với DQTV, QNDB đảm bảo đúng chế độ, theo quy định của pháp luật

Đối với việc thực hiện Luật NVQS, Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, tuyên truyền sâu rộng Luật bằng nhiều hình thức, hàng năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân trên giao. Ban CHQS thành phố đã chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt việc đăng ký NVQS và quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS. Từ năm 2018 đến nay, toàn thành phố đã thực hiện đăng ký NVQS lần đầu tuổi 17 là trên 1.100 nam công dân. Trong công tác quản lý quân nhân xuất ngũ, Ban CHQS thành phố đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp để tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương. Hai năm qua, tiếp nhận và đăng ký vào ngạch dự bị cho 122 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương.

 

Các ý kiến của đoàn giám sát

 

Tại buổi giám sát, sau khi thảo luận làm rõ các nội dung giám sát. Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV, thực hiện Luật NVQS của Ban CHQS thành phố. Đồng thời đề nghị thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về việc thực hiện pháp luật liên quan đến NVQS, DQTV, DBĐV; chú trọng công tác quản lý nguồn SSNG, phối hợp chặt chẽ với các xã, phường trong quản lý, rà soát, nắm số lượng công dân trong độ tuổi, làm cơ sở để thực hiện tốt công tác tuyển quân; xử lý nghiêm đối với các trường hợp trốn, chánh NVQS; nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng DQTV; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban CHQS các xã, phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt việc quản lý trang bị, vũ khí, đảm bảo an toàn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm bộ đội xuất ngũ về địa phương; chỉ đạo các xã, phường rà soát, thẩm định hồ sơ đối tượng được hưởng chính sách theo quy định để giải quyết kịp thời các chế độ cho các đối tượng theo quy định.

 

Thu Hà- Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào