Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát phường Đống Đa về thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV, thực hiện Luật NVQS

27/11/2019

Sáng ngày 26/11/2019, Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi giám sát phường Đống Đa về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, dự bị động viên và thực hiện Luật NVQS. Đồng chí Đoàn Thị Bạch Hằng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi giám sát.

 

Phường Đống Đa báo cáo các nội dung giám sát

 

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Đống Đa đã ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị và hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Trong đó, triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV và thực hiện Luật NVQS. Cùng với đó, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS, Luật DQTV, pháp lệnh DBĐV, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giáo dục ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

 

Hàng năm, thực hiện Luật NVQS, Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã chỉ đạo cơ quan Quân sự địa phương triển khai thực hiện tốt việc rà soát, đăng ký, nắm quân số, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, đảm bảo chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được giao hàng năm. Năm 2018, phường Đống Đa có 11 tân binh, năm 2019 có 15 tân binh lên đường làm NVQS, đạt 100% chỉ tiêu giao. Đối với công tác quản lý quân nhân xuất ngũ, đăng ký huấn luyện DBĐV, toàn phường có 159 quân nhân dự bị gồm sĩ quan, hạ sĩ quan- binh sĩ dự bị; lực lượng dân quân phường có 103 đồng chí, được biên chế vào các lực lượng. Hàng năm, công tác huấn luyện DBĐV, huấn luyện dân quân được triển khai đầy đủ, đúng quy định của luật, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Ban CHQS phường đã làm tốt công tác tham mưu trong công tác thực hiện các chế độ chính sách, đã thẩm định, tiếp nhận hồ sơ, hưởng chế độ cho trên 400 trường hợp theo các Quyết định của cấp trên. Việc chi trả các chế độ chính sách đối với các đối tượng cũng như các lực lượng tham gia huấn luyện đảm bảo kịp thời, đúng, đủ theo quy định của luật.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát và phường Đống Đa đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, dự bị động viên và thực hiện Luật NVQS.

 

Các ý kiến đoàn giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới phường Đống Đa cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường trong thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực lượng DQTV, DBĐV và thực hiện Luật NVQS. HĐND phường tăng cường công tác giám sát, lựa chọn nội dung phù hợp để giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo cơ quan Quân sự phường làm tốt công tác nắm quân số, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất huấn luyện lực lượng dân quân, DBĐV; tiếp tục rà soát, phối hợp với các cơ quan giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định; làm tốt công tác hậu phương quân đội, tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ đối với đối tượng bộ đội xuất ngũ về địa phương...

Thu Hà- Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào