Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận năm 2019 tại thành phố Vĩnh Yên

27/11/2019

 

Sáng ngày 27/11/2019, Đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Bích Nhuần, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác dân vận năm 2019 tại thành phố Vĩnh Yên. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư Thường trực thành ủy.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2019, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã chú trọng lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của công tác dân vận, trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, thành ủy về công tác dân vận.

Hệ thống tổ chức, bộ máy cán bộ dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở theo tinh thần Đề án 01 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh giai đoạn 2016-2021” được cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo; việc sơ kết, tổng kết, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Vĩnh phúc, của BTV thành ủy; công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và tiếp thu góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 55 của Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh” được thực hiện nghiêm túc.

 

Ban Dân vận thành ủy báo cáo các nội dung làm việc

 

Chính quyền các cấp đã bám sát chủ đề công tác năm “Tập trung bồi thường GPMB; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng đô thị; phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp” để thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, kinh tế thành phố có bước tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 58.706 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt trên 1.492 tỷ đồng.

 Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ. Cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thành phố đã tiếp 154 lượt, với trên 100 ý kiến; các xã, phường tiếp 148 lượt với trên 140 ý kiến. Toàn thành phố đã nhận được trên 200 đơn. Các ý kiến và đơn thuộc thẩm quyền được thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời, theo quy định của pháp luật.

 

Đ.c Nguyễn Hoài Nam, Phó Bí thư TT thành ủy phát biểu tại hội nghị

 

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có những đổi mới, cách làm hiệu quả, thiết thực; tập trung hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân; đồng thời phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là trong công tác bồi thường GPMB, giải quyết đất dịch vụ cho nhân dân.

Triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận thành ủy đã xây dựng kế hoạch, xây dựng mô hình điểm. Hiện trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” được thành lập và hoạt động hiệu quả, như các mô hình: “vận động nhân dân đầu tư lắp đặt sử dụng nước sạch của nhà máy” của phường Hội Hợp, “Hai tuyến phố văn minh” ở một số TDP của phường Đồng Tâm; “Thanh niên phát triển kinh tế” của Đoàn xã Thanh Trù...

 

Đ.c Trưởng đoàn kiểm tra kết luận hội nghị

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Bích Nhuần, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác dân vận của thành phố. Ban Dân vận thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Thời gian tới đề nghị Ban Dân vận tiếp tục đổi mới công tác dân vận, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, nắm rõ nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện QCDC; chú trọng xây dựng các mô hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình hay; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tham gia phản biện xã hội; nắm bắt tình hình đối với đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác phối hợp, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới..., góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

 

Thu Hà- Ánh Tuyết

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào