Đại hội chi bộ phố Mới, Đảng bộ phường Đống Đa, nhiệm kỳ 2020-2023

27/11/2019

Sáng ngày 27/11/2019, chi bộ tổ 2- Phố Mới (Đảng bộ phường Đống Đa) tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên BTV thành ủy, Bí thư Đảng bộ phường.

 

Lãnh đạo phường Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Là một trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ phường Đống Đa, những năm qua chi bộ TDP Mới luôn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, xây dựng chi bộ TSVM.

Hiện TDP Mới có gần 200 hộ, với trên 800 nhân khẩu sinh sống. Chi bộ có 49 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường Đống Đa chi bộ đã tổ chức và thưc hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết chi bộ đề ra. Trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, bám sát thực tế của TDP đó là diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng thu hẹp, người dân phải chuyển đổi ngành nghề cho phù hợp, Ban chi ủy đã chọn những vấn đề nổi cộm, tồn tại của địa phương để đưa ra bàn, xây dựng Nghị quyết chỉ đạo thực hiện. Điển hình như việc chi bộ xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng 07 tuyến phố”; tổ chức sinh hoạt với các chuyên đề như “Hỗ trợ việc làm cho các hộ nông nghiệp khi bị thu hồi đất”, “Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với việc phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân phố Mới”.

 

Bầu ban chi ủy nhiệm kỳ mới

 

Đặc biệt, chi bộ đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định trong công tác bồi thường GPMB; phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhân dân khu phố hưởng ứng và tích cực thực hiện; hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của khu phố diễn ra sôi nổi, nhiều mô hình CLB được thành lập... TDP hiện không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt GĐVH trên 95%, nhiều năm liên tục đạt TDP tiêu biểu. Các chi hội, đoàn thể TDP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ TDP Mới, luôn đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu.

Tại Đại hội, với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, phấn khởi với những kết quả đạt được của chi bộ nhiệm kỳ qua. Đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, với một số chỉ tiêu: duy trì TDP không có hộ nghèo, hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ GĐVH đạt 97-98%; tỷ lệ đảng viên HTNV trở lên đạt 100%. Chi bộ luôn đạt TSVM...

 

 

Đại hội tiến hành bầu Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đoàn Hồng Chiếm tiếp tục được bầu giữ chức bí thư chi bộ. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phường Đống Đa.

 

Thu Hà- Ánh Tuyết

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào